Jadwal JSN. Mustaghitsu Al Mughist (Yang Jauh)

Nur Rokim  

Jadwal JSN. Mustaghitsu Al Mughist (Yang Jauh)

Jadwal Jam'iyyah Sholawat Nariyah (JSN) Mustaghitsu Al Mughits Yang Jauh. Bersama K.H. Shonhaji Nawal Karim Zubaidi (Gus Shon) dari Blitar.


๐Ÿ“ 08 September 2019 • Malam
๐Ÿ“Œ Kaohsiung - Taiwan

๐Ÿ“ 26 November 2019 • Malam
๐Ÿ“Œ Bojonegoro - Jawa Timur

๐Ÿ“ 28 Maret 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Kampus Unisma - Malang

๐Ÿ“ 29 Maret 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Batumarta, Palembang, Sumatra

๐Ÿ“ 30 Maret 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Tulang, Bawang, Lampung Utara

๐Ÿ“ 31 Maret 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Waekanan, Lampung Utara

๐Ÿ“ 07 Apri 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Ponpes Nailul Muna, Caruban, Madiun

๐Ÿ“ 23 Juni 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Sumenep, Madura

๐Ÿ“ 24 Juni 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Sampang, Madura

๐Ÿ“ 22 September 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Batam, Kepulauan Riau

๐Ÿ“ 23 September 2020 • Malam
๐Ÿ“Œ Batam, Kepulauan Riau


Jika ada perubahan / penambahan tanggal akan kami sampaikan lebih lanjut.


KH. Muhammmad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi kerap dipanggil dengan sebutan Gus Son, beliau merupakan pemimpin dan pengasuh jamaiyyah sholawat nariyah atau disingkat JSN Mustaghitsu Al-Mughits yang bertempat di Udanawu Kabupaten Blitar. Beliau lahir di lingkungan pesantren tepatnya tanggal 27 Agustus 1978. Beliau merupkan putra seorang ulama besar di Blitar yaitu Almarhum KH. Zubaidi Abdul Ghofur.

Majlis Tak'lim dan Dzikir Jamiyyah Sholawat Nariyyah Mustaghitsu Al-Mughits ini merupakan suatu organisasi yang menjadikan Sholawat Nariyyah sebagai salah satu amalannya, berlandaskan ajaran Ahlussunnah waljama’ah serta ajaran ulama salafussholih. Jam’iyah ini berpusat di Dusun Mantenan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Jamiyyah ini berdiri kurang lebih 9 tahun yang lalu dari tahun sekarang (2019) yang diprakarsai oleh KH. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubadi, yang merupakan cucu dari KH. Abdul Ghofur, Pendiri Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar.

Tag :
jadwal jsn al mughits
jadwal gus shon juli
jadwal gus shon agustus
jadwal gus shon September
jadwal gus shon november
jadwal gus shon maret
jadwal gus shon april
jadwal sholawat nariyah gus shon
jadwal gus shon juni
jadwal jsn bulan
jadwal sholawat gus shon
Nur Rokim
Load comments
Dapatkan update artikel terbaru dari BLOG KANG KIMIN lewat email. GRATIS!