Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jadwal JSN. Mustaghitsu Al Mughist (Yang Jauh)


Jadwal Jam'iyyah Sholawat Nariyah (JSN) Mustaghitsu Al Mughits Yang Jauh. Bersama K.H. Shonhaji Nawal Karim Zubaidi (Gus Shon) dari Blitar.


πŸ“ 08 September 2019 • Malam
πŸ“Œ Kaohsiung - Taiwan

πŸ“ 26 November 2019 • Malam
πŸ“Œ Bojonegoro - Jawa Timur

πŸ“ 28 Maret 2020 • Malam
πŸ“Œ Kampus Unisma - Malang

πŸ“ 29 Maret 2020 • Malam
πŸ“Œ Batumarta, Palembang, Sumatra

πŸ“ 30 Maret 2020 • Malam
πŸ“Œ Tulang, Bawang, Lampung Utara

πŸ“ 31 Maret 2020 • Malam
πŸ“Œ Waekanan, Lampung Utara

πŸ“ 07 Apri 2020 • Malam
πŸ“Œ Ponpes Nailul Muna, Caruban, Madiun

πŸ“ 23 Juni 2020 • Malam
πŸ“Œ Sumenep, Madura

πŸ“ 24 Juni 2020 • Malam
πŸ“Œ Sampang, Madura

πŸ“ 22 September 2020 • Malam
πŸ“Œ Batam, Kepulauan Riau

πŸ“ 23 September 2020 • Malam
πŸ“Œ Batam, Kepulauan Riau


Jika ada perubahan / penambahan tanggal akan kami sampaikan lebih lanjut.


KH. Muhammmad Shonhaji Nawal Karim Zubaidi kerap dipanggil dengan sebutan Gus Son, beliau merupakan pemimpin dan pengasuh jamaiyyah sholawat nariyah atau disingkat JSN Mustaghitsu Al-Mughits yang bertempat di Udanawu Kabupaten Blitar. Beliau lahir di lingkungan pesantren tepatnya tanggal 27 Agustus 1978. Beliau merupkan putra seorang ulama besar di Blitar yaitu Almarhum KH. Zubaidi Abdul Ghofur.

Majlis Tak'lim dan Dzikir Jamiyyah Sholawat Nariyyah Mustaghitsu Al-Mughits ini merupakan suatu organisasi yang menjadikan Sholawat Nariyyah sebagai salah satu amalannya, berlandaskan ajaran Ahlussunnah waljama’ah serta ajaran ulama salafussholih. Jam’iyah ini berpusat di Dusun Mantenan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Jamiyyah ini berdiri kurang lebih 9 tahun yang lalu dari tahun sekarang (2019) yang diprakarsai oleh KH. Muhammad Shonhaji Nawal Karim Zubadi, yang merupakan cucu dari KH. Abdul Ghofur, Pendiri Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar.

Tag :
jadwal jsn al mughits
jadwal gus shon juli
jadwal gus shon agustus
jadwal gus shon September
jadwal gus shon november
jadwal gus shon maret
jadwal gus shon april
jadwal sholawat nariyah gus shon
jadwal gus shon juni
jadwal jsn bulan
jadwal sholawat gus shon

1 komentar untuk "Jadwal JSN. Mustaghitsu Al Mughist (Yang Jauh)"

  1. One of the folks responsible 더킹카지노 for the change in the recreation mixture of the Israeli-founded company is Eric Rapps, Playtika’s Chief Strategy Officer. Some of the casino websites featured on our website in all probability not|will not be} obtainable in your location. Check your native rules to see if internet playing is permitted in your space.

    BalasHapus